Menu

Strona Główna Projektu Bułgarzy w Skoczowie Wizyta w Bułgarii- Seminaria dla nauczycieli Chleb zaczynem życia Szkoły romskie w Bułgarii

Projekty Partnerskie Regio

Strona Główna Projektu

Projekt Comenius Regio - Wizyta w Bulgarii

Opis projektu "Partnerskie Projekty Regio"

Nauczyciele wraz z uczniami Zespołu Szkół nr 1 na Górnym Borze realizowali przez okres dwóch lat projekt "Dzieło świętych Cyryla i Metodego łączące państwa słowiańskie". Projekt realizowany był w ramach programu Comenius - uczenie się przez całe życie i finansowany z funduszy Unii Europejskiej. Projekt miał ogromny wpływ na proces kulturowego wychowania młodych ludzi. Doświadczenie zdobyte w pracy przyniosło efekty w postaci przystąpienia szkoły do realizacji kolejnego projektu wspólnie ze Stowarzyszeniem Ósemka i Urzędem Miejskim w Skoczowie. Jest to projekt Comenius Regio zakładający współpracę między regionalną miasta Skoczów i miasta Sliven w Bułgarii. W dniach od 24 do 28.10.2011 przedstawiciele Gminy Skoczów, nauczyciele oraz członkowie Stowarzyszenia Ósemka uczestniczyli w wizycie roboczej w Sliven w Bułgarii. Podczas tego wyjazdu zostały omówione szczegóły współpracy i sposoby realizacji poszczególnych wizyt. Mieliśmy okazję uczestniczyć w obchodach Święta Sliven, spektaklach teatralnych oraz zwiedzić szkoły partnerskie. Nasi partnerzy odwiedzą Skoczów w marcu 2012roku i mamy nadzieję ,że będzie to dla nich okazja poznania naszego miasta, okolic, tradycji i regionalnej kuchni. Projekt ma na celu szukanie sposobów przeciwdziałania agresji w szkole poprzez poznawanie przyrody, kultury i sportu naszych regionów. Warto podkreślić ,że projekty tego typu są nowością w realizacji i Polska zdobywa dopiero doświadczenie na tym polu. Tym bardziej jest to prestiżowe dla naszego miasta ,że projekt został zaakceptowany wysoką notą i będzie realizowany jako jeden z 23 tego typu projektów w całej Polsce.
Agata Wrona
 

Zdjęcia z wizyty w Bułgarii. 10-2011


 


W ramach realizacji projektu Comenius Regio prowadzimy w szkole spotkania edukacyjne i zajęcia profilaktyczne na temat przeciwdzialania przemocy i agresji i prowadzeniu zdrowego stylu życia.Zostaly zrealizowane następujące akcje: - Bezpieczne zachowanie dzieci na drodze, podwórku, domu - Rozmowa na temat tolerancji i budowania właściwych relacji z koleżankami - Zajęcia warsztatowe wspomagające komunikowanie się w klasie szkolnej Została również zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną grupa wsparcia dla rodziców. Nasi pedagodzy i nauczyciele biorą udział w szkoleniach i warsztatach, na ktorych uzyskują wiedzę jak przeciwdziałać przemocy w szkole i w rozinie.
 


TEMATYKA LEKCJI WYCHOWAWCZYCH NA ROK SZKOLNY 2011/2012.pdf

Zdjęcia z programów profilaktycznych prowadzonych w szkole w ramach
przeciwdziałania agresjii i przemocy

 
Zdjęcia z programów profilaktycznych prowadzonych w ramach przeciwdziałania agresjii i przemocy

Seminarium na temat przeciwdziałania przemocy wśród młodych ludzi prowadzone przez Sędzię Annę Marię Wesołowską


Szkolenie pedagogów w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej z zakresu- Cyberprzemoc. Szkolenie prowadziła psycholog, doradca zawodowy Marta Jonderko


Spotkanie absolwentów naszej szkoły w dniu 7.05.2012r. podczas którego uczniowie przedstawili prezentację "Sport szkołą tolerancji"
 


Szkolenie na temat przeciwdziałania przemocy i przestępczości, m. in. cyberprzemoc prowadzone przez przedstawiciela firmy profilaktycznej Pana Ireneusza Brachaczka w dniu 14 05 2012r. W szkoleniu wzięli udział nauczyciele, pedagodzy i uczniowie klas gimnazjalnych.


Nasza szkoła już kolejny rok bierze udział w akcji "Szkoła bez przemocy". W roku szkolnym 2011/2012 akcja prowadzona jest pod hasłem,, Kibicuję fair play".Działamy wg zasad obowiązujących podczas akcji, ale nasze działania wychodzą daleko poza ten obszar.W ramach projektu Comenius Regio prowadzimy szkolenia i warsztaty przeciw przemocy i agresji. W ramach tych szkoleń zostalo przeprowadzone spotkanie z policjantem. Prowadził on zajęcia dla uczniów gimnazjum: "Odpowiedzialność karna nieletnich- przestępstwa i wykroczenia"
 

 

Sport szkołą tolerancji- prezentacja multimedialna

Uczniowie klasy IIb Gimnazjum zrealizowali projekt "Sport szkołą tolerancji”. Klasa ta jest klasą sportową, a więc tematyka jest im bardzo bliska. Uczniowie zrobili prezentację multimedialną oraz wystawę fotograficzną dotycząca tej tematyki. Ich spostrzeżenia były bardzo trafne, a jednocześnie zaskakująco dojrzałe jak na tak młodych ludzi. Prezentacja oraz wystawa przedstawione były rodzicom, nauczycielom i członkom społeczności lokalnej na podsumowaniu półrocza w dniu 16 lutego 2012. Uczniowie klas Gimnazjum zapoznali się z tą tematyką na spotkaniu specjalnie dla nich zorganizowanym w miesiącu kwietniu, a pozostali uczniowie naszej szkoły zobaczyli prezentacje i wystawę na szkolnym telebimie podczas przerw lekcyjnych


Zajęcia warsztatowe w klasie Vb SP na temat: Rozpoznajemy i nazywamy emocje- realizowane w ramach projektu Comenius Regio: Przeciwdziałanie agresji w szkole poprzez poznawanie przyrody, kultury i sportu w Polsce i w Bułgarii
 

Zajęcia o tej tematyce są prowadzone cyklicznie przez pedagogów szkolnych. Zajęcia w dniu 17.04. 2012 poprowadziła Pani Bogusława Kwiecień. Warsztat miał na celu zapoznanie uczniów ze sposobami radzenia sobie z emocjami oraz sytuacjami trudnymi powodującymi zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa . Uczniowie omawiali dane sytuacje, układali historyjki obrazkowe o tematyce przeciwdziałania agresji i przemocy wśród ludzi. Uczniowie nazywali emocje towarzyszące zdarzeniom. Przeprowadzona została dyskusja na temat konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych.


Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli i pedagogów z zakresu pracy z dziećmi niepełnosprawnymi- Ośrodek Rehabilitacyjno- wychowawczy w Ustroniu Nierodzimiu. Zwiedzanie ośrodka i udział w szkoleniu n.t. pracy wychowawczej z trudną młodzieżą.


Piknik sportowy- 2.06.2012
W programie rozgrywki sportowe, taniec Zumba,nauka chodzenia z kijkami Nordig walking piknik: ciasta , kiełbaski i lody.


Konkurs plastyczny w ramach projektu Comenius Regio "Szkoła bez przemocy".
Konkurs odbył się w naszej szkole w dwóch kategoriach : klasy szkoły podstawowej i klasy Gimnazjum.

Laureatami konkursu zostali: SP
I miejsce Patrycja Tomaszek
II Wiktoria Kania
III Marta Wajdzik

Gimnazjum: I Daniela Szpyra
II Nikola Kukla
III Magdalena Kabiesz


 
W ramach realizowanego projektu Comenius Regio w Zespole Szkół nr1 w Skoczowie odbyło się 22.11.2012r. przedstawienie profilaktyczne dla uczniów Gimnazjum. Tematyką zajęć była profilaktyka uzależnień (alkohol, nikotyna, narkotyki) oraz konsekwencje uzależnień w aspekcie zdrowotnym, społecznym, prawnym i emocjonalnym. Prowadzone zajęcia obejmowały prezentację multimedialną, rozmowy z uczniami, prelekcję oraz występ wokalno- instrumentalny. Zajęcia prowadziło Stowarzyszenie Arka Noego.

Artystycznie na Górnym Borze

Po raz kolejny grupa nauczycieli szkół i przedszkoli z Gminy Skoczów wzięła udział w projekcie artystycznym, jakim były warsztaty pt. "Sztuka i rzemiosło naszego regionu". Inspiracją do realizacji takiego tematu były spostrzeżenia nauczycieli, że coraz mniej wiemy o dawnych technikach rzemieślniczych i sztuce regionalnej. Pracując w szkołach i przedszkolach powinniśmy przekazywać wiedzę z tego zakresu naszym wychowankom, a nie zawsze sami dostatecznie ją posiadamy. Dawne techniki odchodzą w zapomnienie ,a nasi uczniowie nie znają nawet nazwy narzędzi i warsztatów jakimi posługiwali się rzemieślnicy z przed lat. Prowadząc zajęcia z dziećmi obserwujemy, że nie znają takich punktów w naszym mieście jak warsztat kaletniczy i rymarski. Uczniowie nie mają pojęcia czym zajmują się ci rzemieślnicy, jakie materiały wykorzystują w pracy i co można u n ich naprawić. W ramach prowadzonego przez UM w Skoczowie, ZSnr1 oraz Stowarzyszenie Ósemka projektu Comenius Regio na temat przeciwdziałania przemocy w szkole jest realizowany cykl warsztatów podczas, których nauczyciele uzyskują wiedzę niezbędną do szkolenia uczniów w tym zakresie. Warsztat, który odbył się 28 listopada w ZSnr1 na Górnym Borze poświęcony był technikom zdobniczym. Uczyliśmy się jak ozdabiać szkło i ceramikę posługując się decoupage, malowaniem na szkle i ornamentowaniem. Biorący w zajęciach udział nauczyciele chętnie pracowali zyskując nowe umiejętności, była tez okazja do wymiany doświadczeń, a przede wszystkim chwili relaksu i dobrej zabawy. Potwierdza to regułę, że uczymy się bawiąc, bawimy się ucząc. Pani Janina Czyż, prowadziła warsztaty w sposób profesjonalny i z ogromnym zaangażowaniem. Jest nauczycielem świetlicy ZSnr1 w Skoczowie, ale też osobą niezwykłych talentów artystycznych. Posiada certyfikaty umożliwiające prowadzenie tego typu zajęć, a jej wyczucie i smak artystyczny pozwoliły na udzielanie cennych rad uczestnikom spotkania. Efektem pracy nauczycieli była wystawa ich dzieł, ale przede wszystkim ogromna satysfakcja i wiedza , którą przekażą swoim uczniom podczas zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych. Tak duże zainteresowanie tego typu szkoleniami zaowocuje kolejnymi warsztatami z zakresu sztuki i kultury naszego regionu.
Agata WronaSpotkanie ze znakomitym sportowcem Panem Michałem Wilkiem - Mistrzem Świata w wyciskaniu ciężarów leżąc.
Spotkanie odbyło się dla uczniów szkoły w dniu 15 grudnia 2012r. w sali gimnastycznej.4.01.2013r odbyły się zajęcia profilaktyczne dla klas I-III Gimnazjum, pt. "Internetowe dylematy". Dotyczyły zagadnienia jak bezpiecznie korzystać z internetu. Kolejne zajęcia z cyklu profilaktyki odbyły się 14..2013r. dla klas III Gimnazjum, pt. "Narkotykowe dylematy-co warto wiedzieć o narkotykach w kontekście obowiązującego prawa w Polsce. Zajęcia prowadził Pan Ireneusz Brachaczek.Bułgarzy w regionie

W dniach od 4 do 7.04.2013r. w naszym mieście przebywała grupa nauczycieli i pracowników Urzędu Miejskiego ze Sliven w Bułgarii. Wizyta miała charakter roboczy i dotyczyła realizacji tematu "Przeciwdziałanie przemocy i agresji w szkole poprzez poznawanie przyrody, kultury i sportu w Polsce i Bułgarii". Tematyka projektu Comenius Regio realizowana jest przez Urząd Miejski, Zespół Szkół nr 1 w Skoczowie i Stowarzyszenie Ósemka. Drugi rok nauczyciele, członkowie stowarzyszenia oraz pracownicy urzędu poszukują sposobów na lepsze pokazanie bogactwa przyrodniczego, kulturowego i sportu uczniom i społeczności lokalnej naszego regionu. Nasi goście zakwaterowani byli w hostelu KOSS w Górkach Wielkich. Organizowane są wycieczki, warsztaty, pikniki, lekcje tematyczne, seminaria i warsztaty zarówno dla nauczycieli i uczniów. Biorą w nich udział mieszkańcy Skoczowa i naszej Gminy. Efekty tych działań są prezentowane na stronie internetowej urzędu i szkoły oraz w licznych prezentacjach multimedialnych. Wszystkie działania prezentujemy naszym partnerom z Bułgarii, jest to dla nich przykład dobrych praktyk pedagogicznych prowadzonych przez naszych nauczycieli. Podczas swojego pobytu w naszym regionie brali udział we wspólnych warsztatach i seminarium. Seminarium prezentowało muzea i izby pamięci znajdujące się na naszym terenie, a także wykorzystanie zbiorów oraz wiedzy zdobytej podczas ich zwiedzania w trakcie pracy z młodzieżą na lekcjach lub wycieczkach szkolno- edukacyjnych. Pokazaliśmy także techniki zdobienia naczyń i szkła. Seminaria zostały poprowadzone w centrum Dworu Kossaków, gdzie o zbiorach i dziejach rodzinny opowiedziała wnuczka Anna Fenby Taylor.
Ogromnym zainteresowaniem cieszył się warsztat w "Chlebowej chacie" w Górkach Małych. Nasi bułgarscy goście zapoznali się z tradycyjnym procesem przygotowania i wypieku chleba, dawną produkcją miodu, masła i sera. Mieli okazję zapoznać się ze sprzętami używanymi dawniej w gospodarstwach domowych i rolnych . Warsztat zakończyła degustacja wypieczonego chleba i podpłomyków. Wiele z tych informacji było dla nich prawdziwą nowością. A tradycyjny wypiek podpłomyków to była prawdziwie smaczna zabawa.
Nasi bułgarscy goście mieli bardzo napięty plan swojego pobytu, gdyż chcieliśmy im zapewnić maksimum wrażeń z naszego regionu, aby zaprezentować to co mamy najciekawsze i godne pokazania.
Goście zwiedzili też budynek ZS nr1 na Górnym Borze. Szkoła zrobiła na nich duże wrażenie. Pani dyrektor Halina Gatner serdecznie powitała przybyłych, a także życzyła powodzenia w realizacji poszczególnych działań oraz miłych wrażeń z pobytu w naszym kraju. Bułgarscy partnerzy obejrzeli prezentację "Przyroda naszego regionu" przygotowaną przez uczennice Gimnazjum – Barbarę Kohut i Izabelę Stekla. Otrzymali również okolicznościowe upominki prezentujące nasz region. Upominki otrzymaliśmy z Urzędu Gminy Brenna, dzięki temu nasi goście zabiorą kawałek naszego regionu do Bułgarii. Kolejnym punktem wizyty było zwiedzanie Ośrodka Edukacyjno - rehabilitacyjno – wychowawczego w Ustroniu Nierodzimiu. Mogli zapoznać się ze sposobami pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ośrodek , a zwłaszcza jego podopieczni bardzo zainteresowali naszych gości tym bardziej , że w Bułgarii nie ma jeszcze wypracowanych sposobów na zajęcia z ludźmi o takich niepełnosprawnościach. Podkreślali też uśmiech i zadowolenie jakie widzieli na twarzach dzieci uczęszczających na zajęcia. Widać było wzruszenie i duże zainteresowanie. Specjalne podziękowania należą się Pani Dorocie Kohut- dyrektorowi Ośrodka za umożliwienie zapoznania się z jego funkcjonowaniem.
Nasi bułgarscy partnerzy oprócz Skoczowa zwiedzili też Cieszyn, Kraków, Wieliczkę.

Główną atrakcją pobytu w Cieszynie była możliwość postawienia nogi równocześnie w Polsce i w Republice Czeskiej. Goście fotografowali się na moście granicznym między polskim, a czeskim Cieszynem. Zobaczyli też wzgórze zamkowe, teatr oraz Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Przeszliśmy też wspólnie cieszyński szlak tolerancji. Spacerowali uliczkami Cieszyna, zaopatrzyli się w drobne upominki, które zawiozą swoim bułgarskim znajomym.
W Krakowie obowiązkowo wysłuchaliśmy hejnału z wieży Kościoła Mariackiego, zwiedziliśmy Wawel, katedrę wawelską, Sukiennice oraz Muzeum dawnego Krakowa pod Rynkiem krakowskim. Była też wizyta w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie odśpiewali "Gaudeamus…" podczas uroczystego wybijania godz. 15 00. Prawie wszyscy nasi bułgarscy partnerzy są nauczycielami, więc hymn uniwersytecki był im doskonale znany.
Przez cały okres ich pobytu niestety nie dopisywała pogoda. Spóźniona wiosna dała się we znaki deszczem i niskimi temperaturami. Goście nie raz wspominali pogodę w Bułgarii, gdzie było słońce i 25 stopni ciepła. Podkreślali jednak , że te wszystkie atrakcje , które im zapewniliśmy oraz ciepło z jakim zostali przyjęci zrekompensowały im ponurą aurę. Program ich pobytu był napięty, ale jednocześnie ciekawy i urozmaicony, a jedzenie smaczne więc mamy nadzieję, że bułgarscy partnerzy wywieźli z naszego regionu wspaniałe wspomnienia. Nawiązaliśmy z nimi bardzo dobre relacje mamy więc nadzieję, że zaprocentują one w realizacji kolejnych projektów.
Nauczyciele odpowiedzialni za realizację tej wizyty to:
Pani Danuta Piotrowska Cieślar Wiktoria Cieślar Anita Kubala
Janina Czyż
Barbara Bojda Wojnar
Alicja Kosmala
Bożena Medwid
Henryk Linert
Mariusz Mrózek
Agata Wrona

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 8 w Skoczowie
    ul. Morcinka 20
    43-430 Skoczów
  • (+48) 33479-30-20

Galeria zdjęć