Menu

Comenius w ZS Nr 1

   Zespół Szkól Nr 1 w Skoczowie na Górnym Borze nawiązał międzynarodową współpracę w ramach programu COMENIUS, "Uczenie się przez całe życie” opublikowanego przez Komisję Europejską. Program przewidziany został do realizacji w okresie od 1 sierpnia 2013r. do 31 lipca 2015r. włącznie.

Jest finansowany z funduszy Unii Europejskiej.

Praca nad przygotowaniem projektu trwała  od dłuższego czasu. Wspólnie z partnerami z zagranicy napisaliśmy projekt, który uzyskał akceptację  europejskiej agencji. Tematem naszego projektu są ,, Ruchy narodowowyzwoleńcze państw słowiańskich od 17 do 20 wieku”. Temat zawiera wątki historyczne, geograficzne, a także z zakresu literatury i sztuki wspólne dla naszej słowiańskiej rodziny.

Nasi partnerzy to: Szkoła Sportowa w Bułgarii w  mieście Sliven, Średnia Szkoła Zawodowa Czechach w Sumperku i  Gimazjum  Andreja  Skrabika na Słowacji w Rajcu. W projekcie  przewidzieliśmy realizację naukowo –badawczych wypraw w tych czterech państwach aby uczniowie , ale także kadra nauczycielska zapoznali się z kulturowo- historycznym dziedzictwem państw słowiańskich. Będzie się to odbywało również poprzez prezentacje naukowe-multimedialne, udział w świętach obchodzonych w danym kraju, wystawy fotograficzne i plastyczne. W planach mamy wizyty w krajach partnerskich,  a także zapoznanie gości z naszym miastem i Gminą. Pierwsza z wizyt odbyła się w naszym kraju w dniach od 29.03. do 3.04.2014r. Gościliśmy  41 osób  z Czech, Słowacji i Bułgarii. Byli to zarówno nauczyciele jak i uczniowie. Z naszej szkoły wzięło udział w zajęciach z partnerami 10 uczniów i 9 nauczycieli.  Wcześniej  odbył się nabór uczniów do udziału w  projekcie Comenius. Wypełnili oni ankiety dotyczące chęci  udziału w projekcie, przeszli  również test sprawdzający  umiejętności komunikowania się w języku angielskim. Uczniowie  pod kierunkiem nauczyciela języka angielskiego przygotowali  prezentacje multimedialne na  tematy określone w projekcie. Najlepsi z nich będą mieli możliwość wyjazdu do krajów z nami współpracujących i prezentowania swoich prac na zajęciach prowadzonych w międzynarodowym towarzystwie. W ZS nr 1 na Górnym Borze  31 marca odbyło się właśnie takie seminarium podczas pobytu gości w szkole. Uczniowie z poszczególnych krajów przedstawiali prezentacje w języku angielskim, mieli też zajęcia z tradycji i historii swoich krajów, wzięli udział w lekcji historii, języka polskiego i angielskiego. Plan wizyty  zawierał zwiedzanie Skoczowa, Cieszyna , a także trzydniowy wyjazd do Wrocławia. Odwiedzaliśmy  muzea, obiekty historyczne  i pamiątki kultury ściśle związane z projektem. We Wrocławiu były to Uniwersytet Wrocławski i Panorama Racławicka, w Skoczowie miasto i jego pamiątki, a w Cieszynie Teatr im. A. Mickiewicza oraz Wzgórze Zamkowe. Goście zakwaterowani byli w Hostelu Koss w Górkach Wielkich, gdzie mieli zajęcia z zakresu kulturowego dziedzictwa rodziny Kossak poprowadzone przez Panią Annę Fenby Taylor, wnuczkę Zofii Kossak. Pracowali na warsztatach plastycznych i zajęciach integrujących grupy. Opracowaliśmy również Dziennik pobytu w Polsce. Jest to wspólna praca uczniów ze wszystkich krajów. W dzienniku multimedialnym znalazły się najciekawsze chwile , które wspólnie spędziliśmy. Dodatkową zachętą  do dalszego działania były wyniki ankiety, którą przeprowadziliśmy , a następnie opracowaliśmy wśród uczniów – uczestników projektu. Uczniowie określili realizację tego projektu jako bardzo dobrą zarówno pod względem organizacyjnym jak i  zaangażowania nauczycieli.

Przewidujemy, że udział w projekcie pozwoli na podniesienie świadomości uczniów, zwiększy ich poczucie tożsamości narodowej, pewności siebie i własnej wartości  poprzez wspólną słowiańską przynależność. Uczniowie staną się bardziej tolerancyjni wobec odmienności innych, zyskają umiejętność  bezpośredniego komunikowania się w języku angielskim , wzbogacą swoją wiedzę w zakresie nauk humanistycznych. Dla nauczycieli będzie to okazja do prowadzenia zajęć w instytucjach kulturalnych np. w  muzeum i korzystania z praktyk i metod opartych na wykorzystaniu technologii informacyjno- komunikacyjnej. Stworzy to nauczycielom możliwość wymiany doświadczeń, polepszy jakość nauczania, będzie stymulować innowację w pracy pedagogów.

W trakcie tej wizyty omówiliśmy też szczegóły dotyczące realizacji projektu, a także wyjazdu do Bułgarii w dniach od 12 do 18 czerwca tego roku. Weźmie w niej udział 14 osób z naszej szkoły. Wyjazdy finansowane są z funduszy europejskich.  

Praca w tym projekcie rozłożona jest na okres dwóch lat. Nauczyciele stale monitorują pracę uczniów w ramach programu i czuwają nad jej prawidłowym przebiegiem. Dzięki takim projektom uczniowie mają szansę na poznawanie swoich rówieśników z innych krajów, nawiązują trwałe relacje z nimi, zachęca ich to do nauki języków obcych i większego zaangażowania w życie szkoły. Ogromnie ważne jest też wzbudzanie tolerancji wobec odmiennej kultury i tradycji, Obserwujemy jej brak w codziennym życiu i skutki, które powoduje we współczesnym świecie. Dlatego młodzi ludzie powinni zdobywać doświadczenie i umiejętności w tym zakresie, bo to właśnie oni będą wkrótce kształtować nasza rzeczywistość. 

 

 

                                                                                                              Opracowała Agata Wrona

                                                                                                                 Koordynator projektu

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 8 w Skoczowie
    ul. Morcinka 20
    43-430 Skoczów
  • (+48) 33479-30-20

Galeria zdjęć