Menu

Historia

BUDOWA NOWEJ SZKOŁY

                

          Kiedy „czarne chmury” zawisły nad dziatwą skoczowską, zaczęto budowę nowej szkoły. Dyrektorem w budowie została mianowana mgr Maria Broda. Było to w roku 1981. Jednak budowa ciągnęła się opieszale. Ciągle jakieś przestoje, brak firmy budowlanej, brak ludzi, brak mocy przerobowych, sytuacja gospodarczo-polityczna. Wszystkie szkoły pracowały na trzy zmiany. Szkoła nr 1, jako jedyna w ówczesnym województwie bielskim, uczyła nawet w soboty. Jej uczniowie mieli lekcje w czterech różnych miejscach: poza budynkiem głównym uczyli się jeszcze w budynku filialnym przy ulicy Mickiewicza (w pięciu małych pomieszczeniach uczyło się 12 klas), w Domu Partii (uczyły się dwie klasy) oraz  w dawnych biurach Wiejskiej Spółdzielni Spożywców (cztery klasy).

 

            Po czterech latach budowy wraz ze zbliżającym się kolejnym     rokiem szkolnym 1985/1986 postanowiono  otworzyć przynajmniej       część budynku. W sierpniu 1985 r. dyrektorem nowej placówki został   mgr Eugeniusz Skarwecki, a lekcje rozpoczęły się 28 września. Do   dyspozycji 590 uczniów i 26 nauczycieli link oddano wówczas 15 sal     lekcyjnych (2 segmenty z planowanych 8).  W kolejnym roku       szkolnym oddano już do użytku cały obiekt: 27 sal lekcyjnych,     bibliotekę z czytelnią, świetlicę, jadalnię, gabinet lekarski i   dentystyczny. Salę gimnastyczną uczniowie otrzymali do dyspozycji z   początkiem roku szkolnego 1987/1988, ale po miesiącu z powodu   zagrożenia bezpieczeństwa została zamknięta. Prace   zabezpieczające trwały półtora roku.

     

         

             W roku szkolnym 1989/1990 do szkoły uczęszczało 1136 uczniów – najwięcej w historii szkoły, pracowało 67 nauczycieli link oraz trzyosobowa dyrekcja w składzie:                                                                                              dyrektor – mgr Eugeniusz Skarwecki,                                                            zastępca dyrektora do spraw wychowawczych – mgr Maria Broda,                  zastępca dyrektora do spraw dydaktycznych – mgr Danuta Hasiuk.

 

 

  

 

 

 

 

W NOWEJ SZKOLE 

         

 

          Szkoła na Górnym Borze od samego początku bardzo prężnie działała. W pierwszym roku pracy 1985/1986 odbyły się akademie i apele z okazji świąt państwowych i okolicznościowych, „Mikołajki”, bal noworoczny, spotkania klasowe z okazji Dnia Matki. Uczniowie wzięli udział w koncercie „Polska pieśń patriotyczna” w wykonaniu artystów z Warszawy oraz recitalu fortepianowym Jana Bieleckiego. Po raz pierwszy szkoła zaprezentowała się podczas jubileuszowych XX Dni Skoczowa. Jedną z największych i najpiękniejszych atrakcji tych dni był pochód przebierańców. Najciekawiej ubrane dzieci tworzyły czołówkę pochodu, który przeszedł ulicami naszego miasta i był podziwiany przez wszystkich skoczowian.

 

           Braliśmy także udział w olimpiadzie sportowej, biegach ulicznych, mistrzostwach miasta i gminy w szachach oraz w turnieju tenisa stołowego. W konkursach tych zajęliśmy czołowe miejsca.  Nie zabrakło również propozycji kulturalnych. Uczniowie mieli  okazję obejrzeć seanse filmowe - „Szaleństwa panny Ewy”, „Westerplatte”, „Szatan z siódmej klasy” oraz spektakle teatralne – „Show-Bajdy-Bajdurki”, „Przygoda na strychu”, „Przygody zbója Madeja” i „Potyczek kilka Bajdurka i wilka”. Młodsze dzieci spotkały się z telewizyjnym Tik-Takiem,  a starsze zwiedziły wystawę M. Bieniasza. Odbywały się też wycieczki w Beskidy.

 

          Dnia 1 września 1986 po raz pierwszy odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego. Z tej okazji  przygotowano akademię pod kierunkiem Jolanty Gabzdyl i Aleksandry Dróżdż. Na jej program złożyły się wiersze i inscenizacje tematycznie związane z początkiem roku szkolnego a zaszczycili nas przedstawiciele władz miejskich i partyjnych w osobach: naczelnik miasta Romuald Cieślar oraz sekretarz partii towarzysz Kaliciński. Odbył się także ceremoniał pasowania pierwszoklasistów na uczniów. Druga część akademii była poświęcona 47 rocznicy tragicznego września.

          Kolejną ważną uroczystością był apel z okazji 43 rocznicy powstania Ludowego Wojska Polskiego, który odbył się 12 października 1986 roku.  Szkolne koło LOP przedstawiło montaż słowno-muzyczny obrazujący szlak bojowy LWP od Siedlec, poprzez Lenino a kończący się w Berlinie. Natomiast 22 października uczniowie skupieni w kole Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej przygotowali spotkanie z okazji 69 rocznicy wybuchu Wielkiej Rewolucji Październikowej. Kronika szkolna wspomina to wydarzenie słowami: „spotkanie to przypominało historyczne znaczenie dla Polski jakie miała Rewolucja Październikowa. Ponadto przybliżono wspaniały folklor niektórych regionów republik Kraju Rad”.

          W kalendarium uroczystości październikowych nie zabrakło akademii z okazji Dnia Nauczyciela. W tym dniu nauczyciele przyjmowali życzenia od uczniów, Komitetu Rodzicielskiego oraz przedstawicieli Inspektoratu i Partii.

Zimą tradycyjnie organizowano bale przebierańców, kuligi i zabawy na śniegu.

          Wiosnę rozpoczęło spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Wszystkie panie zostały obdarowane kwiatkiem i poczęstowane kawą i ciastkiem.

          Już od kwietnia zaczęto przygotowania do obchodów pierwszomajowych . W klasach przygotowano okolicznościowe gazetki oraz elementy do dekoracji szkoły. Nad pracami uczniów czuwali p. Urszula Kojma i Dariusz Orszulik .30 kwietnia przed południem odbyła się akademia, a wieczorem capstrzyk oraz ognisko zorganizowane przy Domu Harcerza. Dnia 1 Maja grono nauczycielskie, personel administracyjno – gospodarczy i uczniowie wzięli udział w pochodzie pierwszomajowym. Celebrowano rodzinne święta: Dzień Matki, Dzień Dziecka i Dzień Ojca.

          1 czerwca 1987 roku mury Szkoły Podstawowej nr 8 opuszczają pierwsze w historii placówki klasy ósme. Dla pozostałych uczniów rok szkolny zakończył się 27 czerwca .

          Z roku na rok zwiększała się liczba dzieci. W roku 1988 naukę rozpoczęło 1128 uczniów w 40 oddziałach i jeszcze 56 dzieci w klasach „0”.  Przyjęto też 14 nowych nauczycieli. Do kalendarza uroczystości szkolnych dołączono  święto odzyskania niepodległości – 11 listopada, a zrezygnowano z akademii z okazji wybuchu rewolucji październikowej i rocznicy utworzenia Ludowego Wojska Polskiego. W kolejnym roku szkolnym 1989/1990 do kalendarza świąt narodowych powrócił  dzień 3 Maja. Z tej okazji w szkole odbyła się uroczysta akademia. Ten rok szkolny obfitował  w  różnorakie rozgrywki: wielobój ortograficzny  zorganizowany przez Gertrudę Pisarek turniej szachowy z inicjatywy Henryka Linerta oraz turniej tańca towarzyskiego prowadzony przez Marcjana  Gepferta. O turniejach pisano w lokalnej prasie. W tym roku 109 absolwentów pożegnano 6 czerwca. Swoich wychowanków pożegnał: kol. Elżbieta Skotnicka – Pomeranek kl. VIIIa , kol. Urszula Kostyra kl. VIII, kol. Jolanta Pelic kl. VIIIc , kol. Krystyna Garcarz kl. VIIId , kol. Gertruda Pisarek kl. VIIIe .

    

                                 wielobój ortograficzny                                                              turniej szachowy

 

   

turniej szachowy

 

KOLEJNE LATA

          Z dniem 1 stycznia 1993 roku stery Ósemki przejęła mgr inż. Jolanta Pelic. Od 1 września 1993 roku zastępcą dyrektora do spraw dydaktycznych została mgr Anna Ząbek, a zastępcą dyrektora do spraw wychowawczych – mgr inż. Irena Wrona, która  od 1 września 1994 roku do 31 sierpnia 1996 roku pełniła funkcję dyrektora szkoły. W tym czasie funkcję zastępcy dyrektora do spraw wychowawczych pełniła mgr Anna Kruk.  Zmiany te wynikały z podjęcia przez panią J. Pelic półtorarocznych studiów na University of Wisconsin w La Cross, w ramach programu ECESP prowadzonego przez Georgetown University w Waszyngtonie, gdzie studiowała organizację i zarządzanie finansami. W okresie od 1 września 1997 roku do 31 sierpnia 2006 roku zastępcą dyrektora była inż. Alicja Golisz, a od 1 września 1999 roku również mgr Elżbieta Skotnicka-Pomeranek.

          Rok 1999 przyniósł zmiany w systemie oświaty – powstały gimnazja. Nowy rok szkolny przywitaliśmy już jako Zespół Szkół składający się ze Szkoły Podstawowej nr 8 i Gimnazjum nr 1. W tym roku również utworzono klasy integracyjne. W roku szkolnym 2000/2001 powstały pierwsze klasy usportowione, a w roku 2008/2009 klasy sportowe. Od 2002 roku poszerzono ofertę edukacyjną szkoły o klasę dla dzieci autystycznych.

          W roku szkolnym 2006/2007 nastąpiła zmiana na stanowiskach kierowniczych  szkoły. Dyrektorem została mgr Halina Gatner, jej zastępczyniami były mgr Agata Wrona i mgr Elżbieta Skotnicka-Pomeranek, którą w roku 2008 zastąpiła mgr Danuta Piotrowska-Cieślar.

 

A OBECNIE…

          W roku szkolnym 2015/16 na stanowisko dyrektora ponownie została wybrana mgr inż. Jolanta Pelic-Bobko. Funkcję zastępców objęły: mgr Izabela Fajkis i inż. Alicja Golisz.

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 8 w Skoczowie
    ul. Morcinka 20
    43-430 Skoczów
  • (+48) 33479-30-20

Galeria zdjęć