Menu

Strona Główna Wizyta przygotowawcza Wizyta partnerska w Skoczowie Wizyta partnerska w Czechach Wizyta partnerska na Słowacji Galeria Wizyta partnerska w Bułgarii

Partnerskie Projekty Szkół

 

 

Strona główna projektu


Produkty związane z naszym projektem. Kliknij tutaj

Praca nad przygotowaniem projektu trwała od września 2008r i zakończyła się powodzeniem. Nauczyciele bardzo zaangażowali się w działania mające na celu ustalenie wspólnie ze szkołami partnerskimi tematu i etapów wprowadzania go w życie. Tematem projektu jest "Dzieło Świętych Cyryla i Metodego w łączeniu państw słowiańskich". Brzmi trochę egzotycznie, jednak postacie Cyryla i Metodego są obecne w historii wszystkich państw z nami współpracujących- są patronami Europy. Nasi partnerzy to: Szkoła Sportowa w Bułgarii w mieście Sliven, Średnia Szkoła Zawodowa Czechach w Sumperku i Gimazjum Andreja Skrabika na Słowacji w Teplicach. Przewidujemy realizację naukowo - badawczych wypraw w tych czterech państwach aby uczniowie , ale także kadra nauczycielska zapoznali się z kulturowo- historycznym dziedzictwem państw słowiańskich. Będzie się to odbywało również poprzez prezentacje naukowe-multimedialne, udział w świętach obchodzonych w danym kraju, wystawy fotograficzne i plastyczne. W planach mamy wizyty w krajach partnerskich, zapoznanie gości z naszym miastem i Gminą, odwiedziny w muzeach, wycieczkę do Krakowa i rajd po Beskidach. Przewidujemy, że udział w projekcie pozwoli na podniesienie świadomości uczniów, zwiększy ich poczucie tożsamości narodowej, pewności siebie i własnej wartości poprzez wspólną słowiańską przynależność. Uczniowie staną się bardziej tolerancyjni wobec odmienności innych, zyskają umiejętność bezpośredniego komunikowania się w języku angielskim , wzbogacą swoją wiedzę w zakresie nauk humanistycznych. Dla nauczycieli będzie to okazja do prowadzenia zajęć w instytucjach kulturalnych np. w muzeum i korzystania z praktyk i metod opartych na wykorzystaniu technologii informacyjno- komunikacyjnej. Stworzy to nauczycielom możliwość wymiany doświadczeń, polepszy jakość nauczania, będzie stymulować innowację w pracy pedagogów. W październiku odbyła się wizyta robocza w Bułgarii. Obecni byli dyrektorzy, nauczyciele i koordynatorzy z poszczególnych krajów biorących udział w projekcie. Omawiane były szczegóły dotyczące realizacji projektu, a także pierwszej wizyty, która odbędzie się w naszym kraju w dniach od 9 do 14 marca 2010 roku. W tej chwili trwa w naszej szkole nabór uczniów do udziału w projekcie Comenius. Uczniowie wypełniają ankiety, przejdą również test sprawdzający ich umiejętności komunikowania się w języku angielskim, wykonają też prezentacje multimedialne na określone tematy. Najlepsi z nich będą mieli możliwość wyjazdu do krajów z nami współpracujących.

Wyjazdy finansowane są z funduszy europejskich.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 8 w Skoczowie
    ul. Morcinka 20
    43-430 Skoczów
  • (+48) 33479-30-20

Galeria zdjęć