Menu

Konkurs ekologiczny "Przyroda moim najbliższym sąsiadem"

Regulamin

Regulamin konkursu ekologicznego „Przyroda moim najbliższym sąsiadem”.

 

  1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Skoczów.
  2. Finał konkursu odbędzie się w ZS nr 1 w Skoczowie w dniu 12 czerwca 2014
  3. Szkoły zgłaszają swój udział w tym konkursie do 20 maja 2014

Zasady uczestnictwa w konkursie.

Klasy 1-3 szkoły podstawowej.

 - dzieci wezmą udział w lekcjach ekologicznych w swoich szkołach oraz wykonają pracę plastyczną pod tytułem „Segreguję śmieci”. W każdej szkole zostanie wybranych 5 najlepszych prac. Wybrane prace plastyczne zostaną przesłane do ZS nr 1 w terminie najpóźniej 30 maja 2014. W dniu konkursu odbędzie się uroczyste wręczenie nagród wyłonionym autorom najlepszych prac, których zaprosimy na finał konkursu.

Klasy 4-6 szkoły podstawowej

- uczniowie w swoich szkołach wezmą udział w konkursie o tematyce ekologicznej. Wyłoni on trzyosobową drużynę, która będzie reprezentować szkołę w finale. Każda drużyna w finale oprócz testu pisemnego i pytań ustnych, zaprezentuje i uzasadni wybór wcześniej przygotowanego plakatu o tematyce ekologicznej „Woda bogactwem  Ziemi Cieszyńskiej”.

Klasy gimnazjum

- uczniowie w swoich szkołach wezmą udział w konkursie o tematyce ekologicznej. Wyłoni on trzyosobową drużynę, która będzie reprezentować szkołę w finale..Każda drużyna w finale oprócz testu pisemnego i pytań ustnych, zaprezentuje wcześniej przygotowaną prezentację multimedialną „Przebudowa i rodzaje drzewostanów w Beskidzie Śląskim” (uzasadnij zmiany i ich skutki)

Każdy uczeń, który zajmie w finale indywidualnie czy drużynowo jedno z trzech pierwszych miejsc w swojej kategorii, dostanie nagrodę rzeczową.

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 8 w Skoczowie
    ul. Morcinka 20
    43-430 Skoczów
  • (+48) 33479-30-20

Galeria zdjęć