Menu

klasy 1-3

Konkurs Recytatorski

Szkolny Konkurs Recytatorski - luty 2018 r.

 

 

W dniu 20 lutego br. na terenie naszej szkoły odbyła się XII- edycja Szkolnego Konkursu Recytatorskiego organizowanego od lat  przez p. Grażynę Kołder oraz p. Izabelę Fajkis. Jak co roku w konkursie brali udział uczniowie klas 1-4.

 

Każda kategoria wiekowa prezentowała wiersze o innej tematyce.

Klasy 1 - ,,J. Brzechwa dzieciom".

Klasy 2 - ,,Zima w poezji".

Klasy 3 - ,,Szkoła na wesoło w poezji".

Klasy 4 - ,,Łamańce językowe".

 

Recytację, strój , dykcję, oraz  ogólny wizerunek sceniczny oceniało jury w składzie:

Przewodnicząca - dyrektor p. Jolanta Pelic- Bobko

v-ce  dyrektor – p. Alicja Golisz

przewodnicząca Rady Rodziców - p.Marzena Moskała

nauczyciel języka polskiego - p. Alicja Kosmala

nauczyciel języka polskiego - p. Ewelina Hałgas

nauczyciel języka polskiego - p. Dominika Szklorz

 

Jak co roku konkurs cieszył się bardzo dużym powodzeniem. Najpierw w klasach odbyły się klasowe eliminacje z których wychowawcy wydelegowali na szkolny konkurs po 3 reprezentantów z każdej klasy. Jury po obradach wybrało zwycięzców w 4 kategoriach wiekowych.

 

Klasy 1:

Pierwsze miejsce - Przemysław Gilek

Drugie miejsce - Julia Stajszczyk

Trzecie miejsce - Natalia Kubiak

 

Klasy 2:

Pierwsze miejsce - Beniamin Hoch

Drugie miejsce - Agata Wisełka

 

Klasy 3:

Pierwsze miejsce zajęli - Julia Kisiała

                                        Szymon Gołuch

Trzecie miejsce - Izabela Porębska

 

Klasy czwarte:

Pierwsze miejsce - Zofia Fijałkowska

Drugie miejsce - Płachciok  Martyna

Trzecie miejsce - Anna Muras

 

Jury przyznało wyróżnienie – Nadii Bruchajzer

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe i słodycze.

Bardzo dziękujemy sponsorom bez, których nie moglibyśmy nagrodzić naszych recytatorów.

Dziękujemy Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie, Dyrekcji firmy cukierniczej TRUMPF -MAUXION  CHOCOLATES z siedzibą w Skoczowie, ARTadres ze Skoczowa, TPD z  siedzibą przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie.

Konkurs przebiegał w miłej i sympatycznej atmosferze. Dziękujemy rodzicom oraz nauczycielom  za przygotowanie uczniów do konkursu.

 

galeria:

 

                                                                                  Organizatorki:

Fajkis Izabela

Kołder Grażyna

                                  

 

 

                                                     

             

 

XI- edycja Szkolnego Konkursu Recytatorskiego - marzec 2017 r

W dniu 16 marca na terenie naszej szkoły odbył się po raz  XI  Szkolny Konkurs Recytatorski. Organizatorkami konkursu są od początku Izabela Fajkis oraz Grażyna Kołder nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej. Po eliminacjach klasowych wychowawcy wytypowali do dalszych zmagań po trzech uczestników z każdej klasy.  W konkursie brali udział uczniowie z klas edukacji wczesnoszkolnej oraz klas czwartych. Poziom zmagań jak co roku był bardzo wysoki. W konkursie brało udział 42 uczestników. Uczestnicy popisywali się wspaniałą dykcją oraz grą aktorską. Jury miało bardzo trudne zadanie w ocenie umiejętności scenicznych młodych wykonawców. Jury obradowało w składzie:

dyrektor szkoły - Jolanta Pelic-Bobko

v-ce dyrektor – Alicja Golisz

polonista- Alicja Kosmala

przewodnicząca Rady Rodziców –Wioletta Jarząbek

Po burzliwych obradach wyłoniono zwycięzców w czterech kategoriach wiekowych.

Klasy pierwsze:

1-miejsce- Zofia Dawid

2-miejsce- Marta Dutka

3-miejsce-Tobiasz Karosek

Klasy drugie:

1-miejsce-Szymon Gołuch

2-miejsce-Izabela Porębska

3-miejsce-Konrad Rogaczewski

Klasy trzecie:

1-miejsce-Zofia Fijałkowska

2-miejsce-Sebastian Owsiński

3-miejsce-Witold Lapczyk

Klasy czwarte:

1-miejsce-Aleksandra Bury

2-Zofia Pilch

3-Emilian Strządała

 

Laureaci konkursu otrzymali piękne nagrody rzeczowe ,dyplomy oraz słodycze. Uczestnicy słodycze, dyplomy, książki.

Organizatorzy pragną podziękować sponsorom za ufundowanie cennych nagród.

Sponsorzy: Rada Rodziców przy ZS nr 1, Biblioteka  Szkolna, Towarzystwo  Przyjaciół Dzieci.

Zwycięzcom gratulujemy sukcesów i zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie za rok.

                                                                                    Grażyna Kołder    

zdjęcia:

 

 

X -  Szkolny Konkurs Recytatorski - marzec 2016 r.

W dniu 15 marca 2016 r po raz dziesiąty uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 w Skoczowie mogli zaprezentować swoje możliwości recytatorskie i teatralne w Szkolnym Konkursie Recytatorskim. Tym razem konkurs odbył się na deskach Teatru Elektrycznego  dzięki uprzejmości  dyrektora MCK w Skoczowie p. Kuby Abrahamowicza . Uczniowie  zaprezentowali  się w  czterech kategoriach wiekowych. Dzieci z klas pierwszych zaprezentowały wiersze o tematyce rodzinnej, klas drugich wiersze z humorem, klas trzecich  wierszyki z dreszczykiem, klas czwartych trudne wiersze – łamańce językowe.  Na wstępie uczestnicy mogli podziwiać występ amatorskiej grupy teatralnej pod kierownictwem aktora i reżysera p. Bogusława Słupczyńskiego. Uczniowie skoczowskich szkół zaprezentowali spektakl pt,, Jak górnik Bulandra diabła oszukał”. Świetna gra młodych aktorów oraz wspaniale opracowana choreografia wprowadziły wszystkich w świetny nastrój tego wieczoru. Organizatorki konkursu p. Izabela Fajkis oraz p. Grażyna Kołder nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej  Szkoły Podstawowej nr 8 w Skoczowie ,przybliżyły widowni historię powstania konkursu. Przypomniały również  postać  patronki ZS nr 1 w Skoczowie p. Krystyny  Bochenek. Po części oficjalnej rozpoczął się Szkolny Konkurs Recytatorski. Widzowie zapoznali się z jury konkursu w składzie:

przewodnicząca-  dyrektor ZS nr 1 w Skoczowie p. Halina Gatner

p. Alicja Kosmala- polonistka

p. Maria Szturc- bibliotekarka

p. Krystyna  Łebkowska - przewodnicząca Rady Rodziców przy ZS nr 1 w Skoczowie

 Jury oceniało interpretację, dobór wiersza, dykcję, strój oraz umiejętności aktorskie uczestników. Uczniowie  konkursu  wykazali się wielkim  talentem oraz  pomysłowością. Wiersze, które recytowali przepełnione były kolorytem  oraz wielką wrażliwością. Występ przed szeroką publicznością w teatrze  spowodował, iż konkurs przebiegał w atmosferze magii  i  tajemniczości.

W czasie przerwy gdy jury obradowało , widzowie mogli oglądać prezentację z poprzednich konkursów. W każdej kategorii wiekowej jury przyznało trzy miejsca.

Na poziomie klas pierwszych:

pierwsze miejsce- Samuel Staszko

drugie miejsce- Julia Kisiała

trzecie miejsce-Izabela Porębska

 

Na poziomie klas drugich:

pierwsze miejsce-Zofia Fijałkowska

drugie miejsce-Igor Nadziałek

trzecie miejsce-Amelia Brodacz

 

Na poziomie klas trzecich:

pierwsze miejsce- Dawid Bijok

drugie miejsce- Aleksandra Bury

trzecie miejsce-Nadia Heller

 

Na poziomie klas czwartych:

pierwsze miejsce-Mateusz Chmiel

drugie miejsce-Wiktoria Czakon

trzecie miejsce- Aleksandra Kusy

Konkurs Recytatorski  odbył się dzięki pomocy  sponsorów. To oni pomogli nam zrealizować  marzenia uczestników naszego konkursu. Za pomoc finansową oraz  materialną składamy serdeczne podziękowania:

Dyrekcji Banku Spółdzielczego w Skoczowie

Dyrekcji Firmy Cukierniczej Mauxion w Skoczowie

Radzie Rodziców przy ZS nr 1 w Skoczowie

Właścicielowi  firmy ,,ADMID’’ z Górek Wielkich

Hurtowni Artykułów Biurowych i Papierniczych ,, Grawit” w Skoczowie

Właścicielowi  firmy,, Autokomplet ‘’ze Skoczowa

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci przy ZS nr 1 w Skoczowie

"Sklep zabawkowy"

Na ręce p. dyrektora MCK Kuby Abrahamowicza  składamy podziękowania za udostępnienie sali Teatru Elektrycznego, gdzie odbyła się gala naszego jubileuszowego Konkursu Recytatorskiego.

Dziękujemy pracownikom MCK za pomoc w oprawie konkursu oraz wspaniałą atmosferę.

Konkurs przebiegał w miłej atmosferze. Uczestnicy wykazali się dużą znajomością tematu, wspaniałą dykcją oraz wielkim zaangażowaniem. Piękne i barwne stroje podobały się licznie zebranej publiczności. Laureaci otrzymali piękne nagrody ufundowane przez Sponsorów.

Po rozdaniu nagród laureatom zabrała głos p. dyrektor ZS nr 1 Halina Gatner, która pochwaliła poziom konkursu oraz zaangażowanie uczestników. Na zakończenie gali wszyscy uczestnicy stanęli do pamiątkowego zdjęcia.

                                                                                                                         Grażyna Kołder

fotorelacja

 

   IX - KONKURS RECYTATORSKI - LUTY 2015 r

W dniu 24 lutego o godzinie 16.30 w auli Zespołu Szkół nr  1 przy ul. G. Morcinka  w Skoczowie odbyła się IX – edycja Szkolnego Konkursu Recytatorskiego. Do konkursu przystąpiło 42 uczestników z klas 1-4 szkoły podstawowej. Pod opieką wychowawców  odbyły się eliminacje klasowe, następnie wyłoniono po 3 przedstawicieli reprezentujących każdą z klas. Konkurs zorganizowały i prowadziły nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej Grażyna Kołder oraz Izabela Fajkis.                          

Uczniów oceniała komisja w składzie:                                                                              

dyrektor szkoły- Halina Gatner                                                                                

przewodnicząca Rady Rodziców- Krystyna Łebkowska

polonistka- Alicja Kosmala

nauczyciel  edukacji wczesnoszkolnej- Mariola Gańczarczyk

bibliotekarz szkolny- Maria Szturc

Jury oceniało uczestników w czterech kategoriach  wiekowych zwracając uwagę na dykcję, dobór repertuaru, efekt wizualny, kostium.

Na poziomie klas pierwszych najwyższe lokaty zajęli:

1 miejsce- Jakub Zipser

2 miejsce-Sebastian Owsiński

3 miejsce- Zofia Fijałkowska

Na poziomie klas drugich najlepsi byli:

1 miejsce- Nadia Giec

2 miejsce- Aleksandra Bury

3 miejsce- Zofia Urbańska

W klasach trzecich najwyżej notowani  to:

1 miejsce- Wiktoria Czakon

2 miejsce- Milena Tora

3 miejsce- Aleksandra Kusy

W czwartych klasach najwyższe miejsca zajęli:

1 miejsce- Weronika Kusy

2 miejsce- Aleksandra Porębska

3 miejsce- Jagoda  Barska

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę  Rodziców oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci działające przy Zespole Szkół nr 1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, książki  oraz niespodzianki. Pani dyrektor pochwaliła zaangażowanie uczniów, piękną recytację oraz wysoki poziom konkursu. Jak zwykle publiczność dopisała, przyszło wiele osób które oklaskami  zachęcały młodych aktorów do występów. Za rok będziemy obchodzić jubileusz  10 –lecia konkursu. Mamy nadzieję, że będzie on wyjątkowy i  pozwoli nam wyłonić nowe talenty.                                                                                                                                   

 

Grażyna Kołder

 

 więcej w galerii:

 

KONKURS RECYTATORSKI

W dniu 12 lutego 2014 w Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie odbyła się 8. edycja Szkolnego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej Izabelę Fajkis oraz Grażynę Kołder. Do konkursu przystąpiło 32 uczestników z klas 1-4. Uczniowie recytowali wiersze w czterech kategoriach wiekowych:

klasy pierwsze – „Mój ulubiony wierszyk” ,

klasy drugie i trzecie – „Co poezja mówi o sporcie i zdrowym stylu życia”

klasy czwarte  -  wiersze Aleksandra Fredro oraz wiersze o zwierzętach.

Uczestników konkursu oceniało jury w składzie:

Halina Gatner – dyrektor szkoły

Alicja Kosmala – polonista

Krystyna Łebkowska – przewodnicząca Rady Rodziców

Anita Kubala – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Jury oceniało dobór repertuaru,  dykcję ,ruch sceniczny, rekwizyty.

W każdej kategorii wiekowej przyznawano pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce. Poziom recytacji był bardzo wysoki. Po długiej naradzie jury wyłoniło zwycięzców:

na poziomie klas pierwszych:

 1-miejsce: Mateusz Nikiel

2-miejsce:Aleksandra Bury

3-miejsce:Kacper Łukosz

na poziomie klas drugich:

1-miejsce:Aleksandra Kusy

2-miejsce:Mateusz Chmiel

3-miejsce:Milena Tora

na poziomie klas trzecich:

1-miejsce:Weronika Kusy

2-miejsce:Klaudia Nieckarz

3-miejsce:Aleksandra Porębska

na poziomie klas czwartych:

1-miejsce:Aleksandra Kostrzewska

2-miejsce:Wiktoria Domagała

3-miejsce:Ignacy Banaszak

W czasie głosowania jury dzieci spotkały się z p. Marią Szturc, pracownikiem naszej szkolnej biblioteki, która w ramach projektu „Cała Polska czyta dzieciom” czytała im fragmenty bajek.

Jak co roku na konkursie dopisała publiczność, która bardzo licznie przybyła i oklaskiwała uczestników. Pani dyrektor, Halina Gatner, podziękowała dzieciom za piękną recytację oraz zachęciła uczniów do wzięcia udziału w konkursie za rok. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz piękne nagrody ufundowane przez Radę Rodziców oraz sponsorów. Konkurs przebiegał w miłej, sympatycznej atmosferze. Mamy nadzieję, że za rok konkurs znowu będzie się cieszył tak dużym zainteresowaniem.

                                                                                                        Organizatorzy konkursu

                                                                                                   Izabela Fajkis, Grażyna Kołder

Zapraszamy do galerii.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 8 w Skoczowie
    ul. Morcinka 20
    43-430 Skoczów
  • (+48) 33479-30-20

Galeria zdjęć